Čo potrebuje vaše dieťa k skautingu?

Koľko stojí členstvo v Slovenskom skautingu?

Celoročný členský príspevok je 12 EUR.

Pre viacdetné rodiny alebo sociálne slabších je registračný poplatok znížený.

Tento poplatok zahŕňa úrazové poistenie na skautských akciách, vydanie členského preukazu, na základe ktorého si je možné v partnerských obchodoch uplatňovať zľavy na tovar a služby, 2 x do roka plnofarebný časopis a celý rad iných služieb a zliav, ktoré členovia dostávajú.

Okrem registrácie si členovia platia účastnícke poplatky na jednotlivé akcie (napr. tábory). Celú činnosť v Slovenskom skautingu zabezpečujú dobrovoľníci, takže poplatky zahŕňajú len tie najnevyhnutnejšie výdavky (cestovné, stravu a ubytovanie na výlet, letné tábory od 1 do max. 10 EUR na deň a pod.).

Celkové náklady člena Slovenského skautingu závisia aj od toho, či sa zboru podarilo získať grant alebo iný finančný príspevok na svoju činnosť, pomoc od rodičov či priaznivcov skautingu, vybaviť od samosprávy či inej inštitúcie symbolický nájom klubovne ai.

Vybavenie pre činnosť

Bežné vybavenie skauta tvoria hlavne tábornícke potreby (spacák, karimatka, batoh, pevná obuv, oblečenie do prírody a pod.)

Dobrovoľným doplnkom je skautská rovnošata, ktorá si vyžaduje investíciu spolu s nášivkami približne 25 EUR.