Spoznávame ihličnaté stromy

Stromy sú pamätníkmi predchádzajúcich dôb. Vo svojich letokruhoch majú ukryté mnohé tajomstvá. Každý druh stromu je iný. Niektoré plody stromov sú jedlé. Iné stromy sú jedovaté. Niektoré drevo lepšie horí, iné je zase vhodnejšie na vyrezávanie a stavby.

Niekoľko bežne rastúcich ihličnatých stomov na Slovensku

Zaujímavosti

smrekovec: jeden z mála ihličňanov, ktorý na zimu opadáva, zo všetkých ihličňanov najzriedkavejší

borovica: jediný druh ihličňana s dlhým ihličím

jedľa a smrek: smrek má ihličie okolo vetvičky, zatiaľ čo väčšina jedlí má ihličie po stranách vetvy. Jedľa má na spodnej časti ihličia bielu čiaru. Jedle šišky stoja do hora, smreku visia smerom nadol.

Najrozšírenejším stromom na slovensku je buk (31,4%), nasleduje smrek (25,7%), 3. dub (10,8%), 4. borovica (7,1%), 5. hrab (5,8%), 6. jedľa (4,0%), 7. smrekovec (2,4%), 8. javor (2,1%)

Na Slovensku je 58% listnatých a 42% ihličnatých stromov